Dlaczego z nami

Zapraszamy do współpracy w ramach:

> sprzedaży hurtowej żywych ryb (okres przedświąteczny)

> sprzedaży wstępnie przetworzonych ryb (przetwórnia)

> skupu pasz i zbóż 

> działalności Karczmy Rybnej (pracownicy i dostawcy produktów)

Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” to prywatna, rodzinna firma, która już ponad 30 lat działa z sukcesem w branży rybactwa śródlądowego. Jesteśmy jednym z czołowych producentów żywego „karpia milickiego” w woj. dolnośląskim, o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku. Co roku przyznawany jest certyfikat „Dolina Baryczy Poleca” dla naszego żywego i wędzonego karpia milickiego, a w 2007 roku otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Perła 2007 w ogólnopolskim konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo” za karpia wędzonego. Ponadto w 2013 roku właściciel firmy otrzymał nagrodę „Żmigrodzkiego Smoka Biznesu” za swoją dotychczasową działalność biznesową.

Aktualnie nasze gospodarstwo rybackie stanowi obręb hodowlany karpi oraz innych ryb słodkowodnych obejmujący grunty o łącznej powierzchni 220 ha, z czego ponad 150 ha to lustro wody. W użytkowaniu jest 14 stawów o różnej powierzchni. 

Nasza firma od początku jej fnkcjonowania dynamicznie się rozwija. Realizowane inwystycje - w przeważającej mierze współfinansowane ze środków unijnych - pozwaliły zdywersyfikować profil działalności. Aktualnie na terenie gospodarstwa prowadzona jest: sprzedaż żywych i wstpnie przetworzonych ryb (przetwórnia), karczma ryna, łowisko wędkarskie, hodowla danieli. Co więcej nasze gospodarstwo stale jest modernizowane, również ze środków unijnych: budowa nowoczesnej płuczki (odłówki), suszarni na zboże, system magazynów do przetrzymywania ryb, samowystarczalność w zakresie ozmnażania ryb (np. tarliska) itp.


Jesteśmy firmą, która realizuje się na polu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – zarówno w sferze ekologii, jak i podejmowania wspólnych działań rozwojowych na rzecz regionu, działalności charytatywnej itp. Przykłady naszego CSR poniżej:

  • prowadzenie ekologicznej hodowli ryb (naturalne pasze, warunki dla bytowania ptactwa wodnego)
  • utrzymywanie bioróżnorodności (stworzenie warunków dla współistnienia gospodarki stawowej z gospodarką stawową, unikatowych gatunków flory i fauny, w szczególności ptactwa wodnego)
  • budowa Karczmy Rybnej stylem nawiązująca do Regionu Doliny Baryczy, z wykorzystaniem pro-środowiskowych budulców jak strzecha, kamień, drewno, z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań energetycznych (np. pompa ciepła)
  • edukacja ekologiczna: powstanie ścieżki edukacyjnej na terenie stawów i udostępnianie jej placówkom edukacyjnym, hodowla danieli
  • stworzenie oferty rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia: karczma rybna, łowisko wędkarskie, hodowla danieli
  • stworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnej ludności: hodowla i odłowy ryb, przetwórnia, łowisko wędkarskie, karczma rybna
  • promocja regionu – współpraca ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Aktualności