Nasze dokonania

Kalendarz wydarzeń

 • 1991 r. – założenie firmy Gospodarstwo Rybackie  „Ruda Żmigrodzka” i wykupienie pierwszych gruntów pod stawy
 • 1992 r. – zakończenie budowy pierwszego największego Stawu Krzysztof Dolny, pierwsza sprzedaż żywych ryb
 • 1998 r. - otwarcie komercyjnego łowiska dla wędkarzy
 • 2000 r. - budowa rybakówki oraz 2 magazynów wodnych na ryby
 • 2002 r. – budowa tarlisk (płytkich stawów z trawiastym dnem, będących miejscem naturalnego tarła ryb i rozwoju ikry do momentu wylęgu) oraz zimochowów (stawów do przetrzymywania ryb obsadowych)
 • 2007 r. – otrzymanie Perły 2007 w prestiżowym konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” za karpia milickiego wędzonego
 • 2011 r. - budowa magazynu na paszę; organizacja na terenie gospodarstwa I Żmigrodzkiego Festiwalu Karpia
 • 2012 r. – rozpoczęcie budowy nowoczesnej płuczki (odłówki)
 • 2013 r. - rozpoczęcie budowy przetwórni; J.K. Raftowicz otrzymał Żmigrodzkiego Smoka Biznesu za prowadzenie działalności biznesowej
 • 2014 r. - rozpoczęcie budowy Karczmy Rybnej
 • 2015 r. - otwarcie Karczmy Rybnej, reaktywacja łowiska dla wędkarzy i uruchomienie przetwórni rybnej
 • 2015 r. - nasze gospodarstwo wraz z Karczzmą Rybną i łowiskiem wędkarskim znalazło się na Kolorowym Szlaku Karpia.
 • 2016 r. - I miejsce i tytuł "Najlepszy Smak Dolnego Śląska 2016" w kategorii "ryby" dla naszego karpia milickiego wędzonego w ramach festiwalu kulinarnego "Europa na widelcu" dla naszej Karczmy Rybnej
 • 2016 r. - zajęcie II miejsca w konkursie kulinarnym "Carpie iem" organizowanym w ramach Żmigrodzkiego Festiwalu "Karp w lesie" (2 paździerka 2016) za przygotowaną przez naszą Szefową Kuchni, Dorotę Witkowską, potrawę o nazwie "rybie oko"
 • 2016 r. - organizacja w ramach Dni Karpia 4 imprez: zawody wędkarskie dla dzieci oraz dorosłych (2 i 3 października), kolacje rybne (7 października i 5 listopada).
 • 2017 r. - udział po raz pierwszy w konkursie Mistrz Karpia w ramach zakończenia Dni Karpia 2016 (styczeń 2017). W tym roku jeszcze bez nagrody ;-)
 • 2018 r - wybudowanie wolnostojącego budynku grill-baru tuż obok Karczmy Rybnej
 • 2019 r. - nasza Karczma Rybna w Rudzie Żmigrodzkiej została WICEMISTRZEM WOJEWÓDZKIM w kategorii 'firmy' w ramach konkursu AgroLiga 2019

 • 2019 r. - nasze Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Żmigrodzkiej zajęło II MIEJSCE w konkursie na Najlepsze zagrody edukacyjne z Dolnego Śląska w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
 • 2019 r. - renowacja istniejącej przyrodniczej ścieżki dydaktycznej oraz wybudowanie drewnianej wiaty edukacyjnej 
 • 2019 r. - zajęcia edukacyjne w terenie prowadzone przez córkę właściciela gospodarstwa w ramach nowo utworzonej firmy Edukacja nad stawami "Ruda Żmigrodzka" Lidia Jażdżewska
 • 2020 r. - Karczma Rybna dołącza do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska dzięki regionalnemu produktowi jak KARP MILICKI WĘDZONY, który otrzumuje Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska
 • 2021 r. - Karczma Rybna uzykała prawo do posługiwania się marką "Firma Rodzinna"
 • 2021 r. - nasz KARP MILICKI zdobył certyfikat ZIELONA DOLINA ZDROWIA i ŻYWNOŚCI  (wręczenie certyfikatów 28.10.2021)
 • 2021 r - Mistrzem Karpia 2021 w kategorii potrawa z karpia została nasza Karczma Rybna „Ruda Żmigrodzka” za danie KARPIOWE PIEROGI w dwóch odsłonach
   smok biznesuLuty 2013 – Jan Krzysztof Raftowicz, właściciel Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka” otrzymał Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu za prowadzenie działalności biznesowej.
perlaWrzesień 2007 – nasz karp milicki wędzony uzyskał najwyższe wyróżnienie w ogólnopolskiej VII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”  – Perłę 2007. To nagroda dla najlepszych produktów regionalnych i lokalnych z całej Polski. Konkurs został rozstrzygnięty podczas Międzynarodowych Tragów Hodowli Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA w Poznaniu. Więcej pod linkiem

 

 

 Czerwiec 2016 - nasz KARP MILICKI WĘDZONY zdobył I miejsce w kategorii "ryby" w konkursie na "Najlepszy Smak Dolnego Śląska 2016" w ramach kulinarnego festiwalu "Europa na widelcu"; Do konkursu głoszono 84 produkty i przetwory z Dolnego Śląska w 9 kategoriach. Uroczyste ogłoszene wyników miało miejsce 3 czerwca 2016 na Wrocławskim Rynku;
 2
8 października 2021 Kapituła Dolnośląskiej Zielonej Dolony przyznała naszemu Gospodarstwu Rybackiemu w Rudzie Żmigrodzkiej certyfikat i znak ZIELONA DOLINA ZDROWIA i ŻYWNOŚCI dla naszego KARPIA MILICKIEGO! Certyfikat i znak „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” jest przyznawany produktom i usługom, które wytwarzane bądź świadczone są na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.

 

Aktualności