Wspólnie z UE

dotacja UE
Tytuł operacji:
Modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie na wiacie na maszyny rolnicze instalacji fotowoltaicznej wraz z udostępnieniem przez terminal do ładowania, zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. 
Projekt zrealizowany w ramach PO Ryby 2014-2020.

                         * * * * * * * * * *

                  

      
Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” od początku swojej działalności było nastawione na dynamiczny rozwój, innowacyjność i podążanie za trendami rynku. Aby te cele można było osiągnąć właściciel firmy - poza własnymi środkami finansowymi - skorzystał z dotacji jakie oferuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Poniżej operacje jakie zostały wdrożone w naszym gospodarstwie, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniające zrównoważony rozwój gospodarczy:

Karczma Rybna

Tytuł operacji:  Rozwój lokalnych usług gastronomicznych Karczmy Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej

Cel operacji:  Celem operacji jest wzrost konkurencyjności i dochodowości działalności przedsiębiorstwa lokalnego Karczmy Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej, poprzez rozwój gastronomicznej wraz z utworzeniem miejsca pracy.

Operacja współfinansowana:  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER  zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Mini-przetwórnia ryb
Projekt: „Rozwój sprzedaży bezpośredniej gospodarstwa Ruda Żmigrodzka poprzez budowę i wyposażenie patroszarni ryb”


Hodowla danieli
Projekt: „Dywersyfikacja działalności gospodarstwa dla uzyskania zintegrowanej produkcji karpia milickiego”


Zabezpieczenia przed bobrami

Projekt: „Zabezpieczenie grobli stawowych przed bobrami na terenie Gospodarstwa Rybackiego – Ruda Żmigrodzka, obszarem objętym Natura 2000”


Społeczna Straż Rybacka

Projekt: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej przy gospodarstwie rybackim Ruda Żmigrodzka Jan Krzysztof Raftowicz”

Ponadto na terenie gospodarstwa zostały zrealizowane 2 projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy:


Wiata

Działanie: „Budowa przy szlakach turystycznych i ścieżce edukacyjnej wiaty krytej strzechą wraz z wyposażeniem w celu stworzenia spójnej oferty turystycznej.”


Piec wolnostojący
Działanie: "Budowa wolnostojącego trzonu kuchennego przeznaczonego do obsługi imprez okolicznościowych w celu stworzenia spójnej oferty turystycznej."

Aktualności