Ścieżka przyrodnicza

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna dokoła największego stawu 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Gospodarstwie Rybackim "Ruda Żmigrodzka" ma swój początek i koniec przy budynku Karczmy Rybnej, a jej główna część biegnie wzdłuż grobli największego w gospodarstwie stawu Krzysztof Dolny. Na trasie ścieżki - ok. 3 km - znajduje się 10 tablic dydaktycznych, które zawierają zdjęcia, rysunki i opisy przedstawiające bogactwo historyczno-przyrodnicze Doliny Baryczy. Poniżej przedstawiamy w skrócie tematyczny zakres poszczególnych przystanków (tablic) na trasie ścieżki. Czas przejścia trasą przyrodniczej ścieżki dydaktycznej to około 1 - 1,5 godziny.

 

ŚLAD GPS ścieżki przyrodniczej (z endomondo) >> KLIKNIJ


Drodzy Turyści i Goście Karczmy Rybnej! Ścieżka dostępna jest dla TYLKO dla turystów indywidualnych i TYLKO w weekendy, w dniach i godzinach pracy Karczmy. W tygodniu na trasie ścieżki prowadzone są prace rybackie albo nasze lekcje przyrody w terenie (edukacja@raftowicz.pl, tel. 881 778 707). W przypadku komercyjnych grup zorganizowanych obowiazuje opłata za korzystanie ze ścieżki. Przyjazd grupy należy zgłosić wcześniej: edukacja@raftowicz.pl, tel. 881 778 707.

 Tablica 1. Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” 

Ogólne informacje o miejscu – położenie w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” na granicy rezerwatu „Stawy Milickie”, w obszarze Natura 2000. Ogólne informacje o Dolinie Baryczy, ofercie turystycznej, systemie Dolina Baryczy Poleca. Informacje o gospodarstwie – powierzchnia, rok założenia, wielkość produkcji, oferta dla turysty: karczma, łowisko, zagroda danieli, wieża obserwacyjna. Informacje o ścieżce przyrodniczej – zasady poruszania się po ścieżce.Tablica 2. Gospodarka stawowa dawniej i dziś 

Podstawowe informacje o karpiu oraz rysunki ryb hodowanych w stawie. Historia gospodarki rybackiej w Dolinie Baryczy, informacje o Stawie Pańskim istniejącym dawniej w miejscu współczesnego gospodarstwa. Kryteria dla gospodarstw rybackich do hodowli karpia milickiego. Tomasz Dubisch i przesadkowy system hodowli karpia.Tablica 3. Roślinność stawów 

Strefy roślinności wodnej, przystosowanie roślin do życia w wodzie. Rozpoznawanie podstawowych roślin. Rysunki i zdjęcia roślin oraz rysunek poglądowy przedstawiający różnice pomiędzy stawem a jeziorem.Tablica 4. Zwierzęta Doliny Baryczy

Zwierzęta występujące na stawach: ryby, płazy, ptaki wodne, ssaki żyjące w wodzie, zwierzyna płowa żyjąca nad brzegami stawów. Pożyteczna rola zwierząt dla człowieka (również w gospodarce rybackiej) – zjadanie roślinności zarastającej staw, zjadanie chwastu rybiego. Zwierzęta szkodzące gospodarce rybackiej – rybożercy (kormoran, czapla, bielik, wydra), niszczenie grobli (bóbr). Rozpoznawanie podstawowych zwierząt. Rysunki i zdjęcia zwierząt.Tablica 5. Gospodarka stawowa i jej zagrożenia

Chów i hodowla karpia milickiego - przedstawiony cykl jego rozwoju. Opis pracy rybaka: uzyskanie narybku, zarybianie stawów, karmienie ryb, monitoring jakości wody, odłowy, nawadnianie i osuszanie stawów, wycinka szuwarów, odmulanie stawów, koszenie grobli. Kłusownictwo – szkodliwość kłusownictwa dla ryb, niebezpieczne narzędzia stosowane przez kłusowników. Zagrożenia dla gospodarki stawowej w przyrodzie. Rysunki i zdjęcia rybaków przy pracy, narzędzia stosowane przez kłusowników.Tablica 6. Obserwacje ptaków na stawach 

Znaczenie Stawów Milickich dla ptaków. Zasady obserwacji ptaków. Ptaki pływające i nurkujące otwartych wód, które najczęściej można obserwować na stawie. Ptaki żerujące na dnie stawu bez wody. Ptaki polujące w powietrzu nad wodami stawów. Ptaki trzcin i lasu. Najczęściej słyszane głosy ptaków. Rozpoznawanie ptaków. Rysunki i zdjęcia ptaków.Tablica 7. Barycz i urządzenia hydrotechniczne stawów

Warunki naturalne rzeki Baryczy umożliwiające powstanie gospodarki stawowej. Jak przekształcono pierwotną rzekę Barycz w rzekę służącą człowiekowi (pierwotne kanały rzeki anastomozującej zmienione w doprowadzalniki i odprowadzalniki stawów). Urządzenia hydrotechniczne stawu oraz ich otoczenia: jazy, kanały, mnichy, groble, rowy opaskowe, syfony i akwedukty. Stara grobla stawu Pańskiego a nowa grobla stawu Krzysztof. Rysunki i zdjęcia Baryczy oraz urządzeń hydrotechnicznych.Tablica 8. Historia wsi w Dolinie Baryczy 

Osadnictwo i rolnictwo w Dolinie Baryczy dawniej i współcześnie. Różne typy wsi na terenie Doliny Baryczy (ulicówki, wsie leśno- łanowe, kolonie) Wieś Ruda Żmigrodzka - jej powstanie. Ruda darniowa – jej związek z wioską oraz z powstaniem stawów. Rysunki i zdjęcia ukazujące rozwój osadnictwa oraz schemat wsi. Zdjęcie rudy darniowej.Tablica 9. Formy ochrony przyrody w Dolinie Baryczy 

Formy ochrony przyrody. Rezerwat, stawy lęgowiskowe w rezerwacie, otulina rezerwatu, park krajobrazowy, Natura 2000, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Działania na rzecz zachowania bioróżnorodności. Gatunki rodzime, obce, utrwalone, inwazyjne. Daniel jako gatunek obcy w lasach Doliny Baryczy.Tablica 10. Znaczenie kulinarne ryb

Znaczenie ryb w diecie człowieka. Potrawy z karpia oraz innych ryb śródlądowych. Podsumowanie ścieżki. Zaproszenie do skorzystania z oferty karczmy rybnej (gastronomia) oraz gospodarstwa rybackiego (sezonowo wędkowanie, sprzedaż ryb).

Aktualności