Cennik i regulamin

Łowisko wędkarskie czynne jest w soboty i niedziele w godznach 6:00 - 13:00. 

wędkarz

 
CENNIK ŁOWISKA

 1. Karp milicki - 11 zł / kg
 2. Amur – 12 zł / kg
 3. Sum – 28 zł / kg
 4. Szczupak – 30 zł / kg
 5. Sandacz – 40 zł / kg
 6. Okoń – 12 zł / kg
 7. Lin – 20 zł / kg
 8. Drobnica (karaś, płoć) – 5 zł / kg


Patroszenie ryb
 tylko przez osobę z obsługi łowiska. Usługa patroszenia dodatkowo płatna (+ 2 zł od kilograma żywej ryby).

SPRZEDAŻ ŻYWEJ RYBY DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH 
w punkcie obsługi łowiska
w sobotę i niedzielę, w godz. 6:00 – 13:00 

 1. karp milicki żywy - 13 zł / kg  (cena dla osoby nie wędkującej)
 2. karp milicki patroszony - 15 zł / kg żywej (cena dla osoby nie wędkującej)

REGULAMIN ŁOWISKA

 1. Łowisko wędkarskie w roku 2019 jest czynne w okresie do 28 września, wyłącznie w soboty i niedziele w godz. 6.00 - 13.00.
 2. Na wejściu Wędkarza obowiązuje bezzwrotna opłata za obsługę łowiska (jednorazowa) - 10 zł / wędkarz.
 3. Osoba towarzysząca wnosi bezzwrotną opłatę - 10 zł / osoba. Z opłaty zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia.

 4. Osoby poniżej 18 roku życia powinny znajdować się pod opieką rodziców, którzy biorą pełną odpowiedzialność za nie.
 5. Na łowisku wędkarskim nie jest wymagana karta wędkarska.
 6. Ceny ryb - według aktualnego cennika.
 7. Wędkowanie dozwolone jest na jednym akwenie, w wyznaczonych do tego miejscach.
 8. Obowiązuje zasada: “ryba złapana to ryba sprzedana“. Celowe wypuszczenie do stawu złowionej ryby skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem z łowiska.
 9. Patroszenie ryb tylko przez osobę z obsługi łowiska. Usługa patroszenia dodatkowo płatna (+ 2 zł od kilograma żywej ryby).
 10. Złowione karpie i sumy będzie można zwrócić w punkcie obsługi tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą łowiska.
 11. Ryba podlega Ustawie o Ochronie Zwierząt, dlatego po złowieniu należy ją bezzwłocznie odpiąć z haczyka i włożyć do siatki wędkarskiej zanurzonej w wodzie.
 12. Ryby należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wędkarskich – inny sposób traktowany będzie jako kradzież.
 13. Na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, rozpalania ogniska oraz grillowania. Trzeba zachowywać się możliwie cicho.
 14. Przy opuszczaniu łowiska należy każdorazowo okazać do kontroli wszystkie torby, plecaki, pojemniki itp.
 15. Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek – śmieci należy wyrzucać do przygotowanych w tym celu koszy.
 16. Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą sankcje karne, a także zakaz wstępu na łowisko w przyszłości!!!

Dni i godziny otwarcia łowiska wędkarskiego

ŁOWISKO czynne od 13.04.2019 do 28.09.2019
sobota - niedziela
6:00 - 13:00

Aktualności