Cennik i regulamin

Nowy sezon wędkarski 2019 zaczyna się u nas 06.04.2019. Łowisko wędkarskie czynne będzie tylko w soboty i niedziele w godznach 6:00 - 13:00. 

wędkarz
 
CENNIK ŁOWISKA

 1. Karp żywy - 11 zł / kg
 2. Amur – 12 zł / kg
 3. Sum – 30 zł / kg
 4. Szczupak – 35 zł / kg
 5. Sandacz – 40 zł / kg
 6. Okoń – 20 zł / kg
 7. Lin – 20 zł / kg
 8. Drobnica (karaś, płoć) – 5 zł / kg

SPRZEDAŻ ŻYWEJ RYBY DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH 
w sobotę i niedzielę, w godz. 6:00 – 14:00 w punkcie obsługi łowiska

 1. karp milicki żywy - 13 zł / kg  (cena dla nie wędkujacych)
 2. karp milicki patroszony - 15 zł / kg żywej (cena dla nie wędkujących)

REGULAMIN ŁOWISKA

 1. Łowisko wędkarskie jest czynne w okresie 06.04 - 29.09.2019, wyłącznie w soboty i niedziele, w godz. 6.00 - 13.00.
 2. Na wejściu obowiązuje kaucja 50 zł/wędkarz, rozliczana na koniec wędkowania w zakupionej rybie.
 3. Osoba towarzysząca wnosi bezzwrotną opłatę - 10 zł/osoba. Opłata nie obowiązuje dzieci do 12 roku życia.

 4. Na łowisku wędkarskim nie jest wymagana karta wędkarska.
 5. Osoby poniżej 18 roku życia powinny znajdować się pod opieką rodziców, którzy biorą pełną odpowiedzialność za nie.
 6. Ceny ryb dla wędkarzy – według aktualnego cennika.
 7. Patroszenie ryb tylko przez osobę z obsługi łowiska. Usługa patroszenia dodatkowo płatna (+ 2 zł od kilograma żywej ryby).
 8. Wędkowanie dozwolone jest na jednym akwenie, w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Obowiązuje asada: “ryba złapana to ryba sprzedana“ (wyjątek: punkt 9.). Celowe wypuszczenie do stawu złowionej ryby skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem z łowiska.
 10. Złowione karpie i sumy można zwrócić w punkcie obsługi (przy czym kaucja jest rozliczana tylko w zakupionej)
 11. Ryba podlega Ustawie o Ochronie Zwierząt, dlatego po złowieniu należy ją bezzwłocznie odpiąć z haczyka i włożyć do siatki wędkarskiej zanurzonej w wodzie.
 12. Ryby należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wędkarskich – inny sposób traktowany będzie jako kradzież.
 13. Przy opuszczaniu łowiska należy każdorazowo okazać do kontroli wszystkie torby, plecaki, pojemniki itp.
 14. Na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i należy zachowywać się możliwie cicho.
 15. Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek – śmieci należy wyrzucać do przygotowanych w tym celu koszy.
 16. Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą sankcje karne, a także zakaz wstępu na łowisko w przyszłości.

Dni i godziny otwarcia łowiska wędkarskiego

OTWARCIE ŁOWISKA
w sezonie 2019 
już 06.04.2019

Aktualności