Cennik i regulamin

Sezon wędkarski 2019 dobiegł u nas końca.
Łowisko będzie ponownie czynne od kwietnia/maja 2020. 

wędkarz

 
CENNIK ŁOWISKA

  1. Karp milicki - 11 zł / kg
  2. Amur – 12 zł / kg
  3. Sum – 28 zł / kg
  4. Szczupak – 30 zł / kg
  5. Sandacz – 40 zł / kg
  6. Okoń – 12 zł / kg
  7. Lin – 20 zł / kg
  8. Drobnica (karaś, płoć) – 5 zł / kg


Patroszenie ryb
 tylko przez osobę z obsługi łowiska. Usługa patroszenia dodatkowo płatna (+ 2 zł od kilograma żywej ryby).

SPRZEDAŻ ŻYWEJ RYBY DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH 
w punkcie obsługi łowiska
w sobotę i niedzielę, w godz. 6:00 – 13:00 

  1. karp milicki żywy - 13 zł / kg  (cena dla osoby nie wędkującej)
  2. karp milicki patroszony - 15 zł / kg żywej (cena dla osoby nie wędkującej)

REGULAMIN ŁOWISKA

1.      Łowisko wędkarskie w roku 2019 jest czynne w soboty i niedziele w godz. 6.00 - 13.00

do dnia 28 września.

2.      Wstęp na łowisko dozwolony jest wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

3.      Na wejściu obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata za obsługę łowiska. Wydawany jest bilet wstępu w postaci paragonu fiskalnego, który trzeba zachować do ewentualnej kontroli.

Wysokość opłaty za wstęp na łowisko wynosi 10 zł/osoba. Opłacie tej podlega wędkarz,
jak i osoba towarzysząca (niewędkująca).

Z opłaty zwolnione są dzieci poniżej 12-go roku życia.

4.      Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

5.      Na łowisku wędkarskim nie jest wymagana karta wędkarska, jak również wymiar i okres ochronnych ryb.

6.      Ceny ryb – według aktualnego cennika.

7.      Wędkowanie dozwolone jest na jednym akwenie, w wyznaczonych do tego miejscach.

8.      Obowiązuje zasada: “ryba złapana to ryba sprzedana“.

Celowe wypuszczenie do stawu złowionej ryby skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem z łowiska.

9.      Ryba podlega Ustawie o Ochronie Zwierząt, dlatego po złowieniu należy ją bezzwłocznie odpiąć z haczyka i włożyć do siatki wędkarskiej zanurzonej w wodzie.

10. Na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, rozpalania ogniska oraz grillowania. Trzeba również zachowywać się możliwie cicho.

11. Osoby przebywające na łowisku biorą pełną odpowiedzialność cywilną w związku
z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich zdrowiu lub życiu.

12. Przy opuszczaniu łowiska należy przynieść w siatce wędkarskiej złowione ryby do punktu obsługi i każdorazowo okazać do kontroli wszystkie torby, plecaki, pojemniki itp.

13. Nie zgłoszone ryby przy wyjściu z łowiska traktujemy jako kradzież i powiadamiamy Policję.

14. Złowione karpie i sumy można zwrócić w punkcie obsługi – ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą łowiska. Wędkarz ma obowiązek zadbać o dobrą kondycję ryb.

15. Patroszenie ryb – tylko przez osobę z obsługi łowiska.

Usługa patroszenia dodatkowo płatna (+ 2 zł od kilograma żywej ryby).

16. Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek – śmieci należy wrzucać do przygotowanych w tym celu koszy.

17. Nie odpowiadamy za mienie pozostawione na łowisku.

18. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grożą sankcje karne, a także zakaz wstępu na łowisko
w przyszłości!!!
 

Życzymy udanych połowów :)

Dni i godziny otwarcia łowiska wędkarskiego

ŁOWISKO nieczynne 
nowy sezon 2020
od końca kwietnia

Aktualności