Cennik i regulamin

Łowisko wędkarskie w Rudzie Żmigrodzkiej jest zamknięte!
Ponowne otwarcie łowiska: 01.05.2021 

wędkarz

 
CENNIK ŁOWISKA
Karp milicki - 13 zł / kg
Amur – 12 zł / kg
Sum – 30 zł / kg
Szczupak – 30 zł / kg
Sandacz – 40 zł / kg
Okoń – 13 zł / kg
Lin – 20 zł / kg
Drobnica (karaś, płoć) – 6 zł / kg

 


SPRZEDAŻ ŻYWEJ RYBY w punkcie obsługi łowiska
dla klientów detalicznych niewędkujących - w miarę dostępności ryby - w soboty i niedziele, w godz. 6:00 – 13:00 

  1. karp milicki żywy - 15 zł / kg  (cena dla osoby nie wędkującej)
  2. amur żywy - 13 zł / kg (cena dla osoby niewędkującej)
  3. sum żywy - 30 zł / kg (cena dla osoby niewędkującej)


REGULAMIN ŁOWISKA

1.      Łowisko wędkarskie w roku 2020 jest czynne w soboty i niedziele w godz. 6.00 - 13.00

do odwołania (najpóźniej do 14:00 odbywa się ważenie i płatność za złowione ryb). 

2.      Wstęp na łowisko dozwolony jest wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

3.      Na wejściu obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata za obsługę łowiska. Wydawany jest bilet wstępu w postaci paragonu fiskalnego, który trzeba zachować do ewentualnej kontroli.

Wysokość opłaty za wstęp na łowisko wynosi 10 zł/osoba. Opłacie tej podlega wędkarz,
jak i osoba towarzysząca (niewędkująca) oraz dzieci bez względu na wiek.

4.      Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

5.      Na łowisku wędkarskim nie jest wymagana karta wędkarska, jak również wymiar i okres ochronnych ryb.

6.      Ceny ryb – według aktualnego cennika.

7.      Wędkowanie dozwolone jest na jednym akwenie, w wyznaczonych do tego miejscach.

8.      Obowiązuje zasada: “ryba złapana to ryba sprzedana“.

Celowe wypuszczenie do stawu złowionej ryby skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem z łowiska.

9.      Ryba podlega Ustawie o Ochronie Zwierząt, dlatego po złowieniu należy ją bezzwłocznie odpiąć z haczyka i włożyć do siatki wędkarskiej zanurzonej w wodzie.

10. Na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, rozpalania ogniska oraz grillowania. Trzeba również zachowywać się możliwie cicho.

11. Osoby przebywające na łowisku biorą pełną odpowiedzialność cywilną w związku
z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich zdrowiu lub życiu.

12. Przy opuszczaniu łowiska należy przynieść w siatce wędkarskiej złowione ryby do punktu obsługi i każdorazowo okazać do kontroli wszystkie torby, plecaki, pojemniki itp.

13. Nie zgłoszone ryby przy wyjściu z łowiska traktujemy jako kradzież i powiadamiamy Policję.

14. Złowione karpie i sumy można zwrócić w punkcie obsługi – ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą łowiska. Wędkarz ma obowiązek zadbać o dobrą kondycję ryb.

15. Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek – śmieci należy wrzucać do przygotowanych w tym celu koszy.

16. Nie odpowiadamy za mienie pozostawione na łowisku.

17. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grożą sankcje karne, a także zakaz wstępu na łowisko
w przyszłości!!!
 

Życzymy udanych połowów :)

Dni i godziny otwarcia łowiska wędkarskiego

ŁOWISKO NIEczynne

Otwarcie 01.05.21:

sobota - niedziela  
od 6:00 do 13:00

Aktualności