O firmie

raftowicz
Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka”, zlokalizowane w malowniczej Dolinie Baryczy, to prywatna, rodzinna firma. Zostało stworze od podstaw w 1991 roku przez Reginę i Jana Krzysztofa Raftowicz, którzy przeobrazili łąki w stawy, usypując wały ziemne (tzw. groble) i doprowadzając do wybudowanych w ten sposób zbiorników wodę z pobliskiej Ługi (odnoga Baryczy).

Właściciele firmy przez lata powiększali obszar gospodarstwa, rozbudowywali je i unowocześniali. Naczelną ich zasadą zawsze była, jest i będzie WYSOKA JAKOŚĆ oferowanych produktów i usług.

DBPPodstawowym profilem działalności gospodarstwa jest hodowla i sprzedaż żywego karpia milickiego, opatrywanego co roku certyfikatem „Dolina Baryczy Poleca”. Ponadto w sezonowej ofercie rybnej znajduje się: sandacz, szczupak, sum, amur, okoń, lin, karaś. Czasami pojawia się u nas w sprzedaży również tołpyga czy jesiotr.
 
Rocznie wyławia się od 60 do 110 ton ryb, w zależności od czynników pogodowych (suszy, powodzi) czy zwiększonej liczby szkodników rybactwa, jak bieliki, kormorany, wydry, które mogą nawet o ok. 30 % zmniejszyć hodowlę ryb.

Pełny zakres działalności na dzień dzisiejszy to:
hurtowa sprzedaż żywych ryb, w szczególności karpia milickiego (sezonowo, zamówienia na telefon)
hurtowa sprzedaż ryb obsadowych (sezonowo, zamówienia na telefon)
detaliczna sprzedaż żywych ryb, w szczególności karpia (przez cały rok, zamówienia na telefon)
usługi gastronomiczne w Karczmie Rybnej (otwarta sezonowo w weekendy)
usługi rekreacyjne na łowisku wędkarskim (czynne sezonowo w weekendy)
hurtowa i detaliczna sprzedaż wstępnie przetworzonych ryb – przetwórnia (przez cały rok, współpraca na zasadach umów, zamówienia detaliczne na telefon).

Aktualnie nasze gospodarstwo stanowi obręb hodowlany karpi oraz innych ryb słodkowodnych obejmujący grunty o łącznej powierzchni 220 ha, z czego ponad 150 ha to lustro wody. W użytkowaniu jest 14 stawów o różnej powierzchni. Największy staw to Krzysztof Dolny, a jego powięrzchnia lustra wody zajmuje 53 ha. 

Poza stawami na terenie Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka” znajdują się:
Karczma Rybna z wędzarnią, 
łowisko dla wędkarzy, 
• mini przetwórnia rybna oferująca wstępnie przetworzone ryby, 
tarliska, czyli miejsca rozrodu i wylęgu ryb, 
magazyny z wodą przepływową do przechowywania żywej ryby,
magazyn na zboże wraz z suszarnią zboża
odłówka (płuczka) ułatwiająca odłów ryb przeznaczonych do sprzedaży,
budynek rybakówki (docelowo ma stanowić bazę noclegową),
• ogrodzony teren, na którym prowadzona jest hodowla danieli.

Większość tych inwestycji była dotowana ze środków unijnych, bez wsparcia których osiągnięcie istniejącego stanu firmy nie byłoby zapewne możliwe.

Aktualności