karczma rybna

Wspólnie z UE

OGŁOSZENIE DLA FIRM z dn. 13.04.2018

UWAGA! W zwiazku z modernizacją i rozbudową Karczmy Rybnej w Rudzie zapraszamy firmy do składania ofert na wyposażenie gastroniczmiczne według załaczonej listy sprzętowej (link):  Zaproszenie_grill i kater ii.pdf 

Prosimy o wykorzystanie załączonego pod linkiem formularza ofertowego:  FORMULARZ OFERTOWY-wyp wiaty i kater.pdf


DOFINANSOWANIE Z UE

Nasza Karczma Rybna w Rudzie Żmigrodzkiej została wybudowana dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2014-2020.

Tytuł operacji:  Rozwój lokalnych usług gastronomicznych Karczmy Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej

Cel operacji Celem operacji jest wzrost konkurencyjności i dochodowości działalności przedsiębiorstwa lokalnego Karczmy Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej, poprzez rozwój gastronomicznej wraz z utworzeniem miejsca pracy.

Operacja współfinansowana:  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER  zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

          

          

Godziny otwarcia Karczmy Rybnej

SOBOTA       

Bar      
 NIECZYNNE               
Kuchnia
 do 01.02.2019


NIEDZIELA
                                         

Bar
NIECZYNNE
Kuchnia             
 do 01.02.2019

Aktualności