Ścieżka przyrodnicza

Ścieżka "Karpiowy zakątek" w naszym gospodarstwie rybackiem 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Gospodarstwie Rybackim "Ruda Żmigrodzka" ma swój początek i koniec przy budynku Karczmy Rybnej, a jej główna część biegnie wzdłuż grobli największego w gospodarstwie stawu Krzysztof Dolny. Na trasie ścieżki (ok. 3 km) znajduje się 10 tablic dydaktycznych, które zawierają zdjęcia, rysunki i opisy przedstawiające bogactwo historyczno-przyrodnicze Doliny Baryczy. Poniżej przedstawiamy w skrócie tematyczny zakres poszczególnych przystanków (tablic) na trasie ścieżki. Czas przejścia trasą przyrodniczej ścieżki dydaktycznej to około 1h - 1,5h.

Drodzy Turyści i Goście Karczmy Rybnej!
Ścieżka dostępna jest dla Was tylko w weekendy, w dniach i godzinach pracy Karczmy. W tygodniu na trasie ścieżki prowadzone są albo lekcje przyrody w terenie z doświadczonym Edukatorem z gospodarstwa rybackiego (kontakt: edukacja@raftowicz.pl, tel. 881 778 707) albo prace rybackie. 

Tablica 1. Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” 

Ogólne informacje o miejscu – położenie w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” na granicy otuliny rezerwatu „Stawy Milickie”, w obszarze Natura 2000. Ogólne informacje o Dolinie Baryczy, o ofercie turystycznej, o systemie Dolina Baryczy Poleca.  

Informacje o gospodarstwie – powierzchnia, rok założenia, wielkość produkcji, oferta dla turysty: karczma, łowisko, zagroda danieli, wieża obserwacyjna, portal do ładowania aut elektrycznych. Informacje o ścieżce przyrodniczej – zasady poruszania (ścieżka dostępna po zgłoszeniu w Karczmie Rybackiej), długość, przebieg. Mapa gospodarstwa, schemat ścieżki.

 

Tablica 2. Gospodarka stawowa dawniej i dziś 

Podstawowe informacje o karpiu oraz rysunki ryb hodowanych w stawie. Podstawowe informacje o historii gospodarki rybackiej w Dolinie Baryczy, informacje o stawie Pańskim istniejącym dawniej w miejscu współczesnego gospodarstwa. Informacje o współczesnym stawie Krzysztof Dolny. Informacje o Tomaszu Dubischu, przesadkowym procesie hodowli karpia, o systemie hodowli w Gospodarstwie Rybackim „Ruda Żmigrodzka”. Informacje o elementach stawu rybnego. Mapy historyczne i współczesne, schemat stawu, zdjęcia stawów, połowów, rysunek karpia i innych ryb hodowanych w naszych stawach

 

Tablica 3. Roślinność stawów 

Rodzaje roślinności wodnej, przystosowanie roślin do życia w wodzie, zarastanie stawów, pas szuwarów w stawie. Roślinność grobli, zioła lecznicze i ich zastosowanie. Rozpoznawanie podstawowych roślin. Rysunki i zdjęcia roślin.

  

Tablica 4. Zwierzęta stawów

Zwierzęta występujące na stawach: ryby, płazy, ptaki wodne, ssaki żyjące w wodzie, zwierzyna płowa żyjąca nad brzegami stawów.

Pożyteczna rola zwierząt dla człowieka (również w gospodarce rybackiej) – zjadanie roślinności zarastającej staw, zjadanie chwastu rybiego. Zwierzęta szkodzące gospodarce rybackiej – rybożercy (kormoran, czapla, bielik, wydra), niszczenie grobli (bóbr). Rozpoznawanie podstawowych zwierząt. Rysunki i zdjęcia zwierząt.

 

Tablica 5. Rybacy i kłusownicy

Opis pracy rybaka: uzyskanie narybku, zarybianie stawów, karmienie ryb, monitoring jakości wody, odłowy, nawadnianie i osuszanie stawów, wycinka szuwarów, odmulanie stawów, koszenie grobli. Kłusownictwo – szkodliwość kłusownictwa dla ryb, niebezpieczne narzędzia stosowane przez kłusowników. Rysunki i zdjęcia rybaków przy pracy, narzędzia stosowane przez kłusowników.

 

Tablica 6. Obserwacje ptaków na stawach 

Znaczenie Stawów Milickich dla ptaków. Zasady obserwacji ptaków. Niezbędny sprzęt do obserwacji. Ptaki pływające i nurkujące otwartych wód, które najczęściej można obserwować na stawie. Ptaki żerujące na dnie stawu bez wody. Ptaki polujące w powietrzu nad wodami stawów. Ptaki trzcin i lasu. Najczęściej słyszane głosy ptaków. Rozpoznawanie ptaków i ich głosów. Rysunki i zdjęcia ptaków.

 

Tablica 7. Urządzenia hydrotechniczne stawów

Warunki naturalne rzeki Baryczy umożliwiające powstanie gospodarki stawowej. Jak przekształcono pierwotną rzekę Barycz w rzekę służącą człowiekowi (pierwotne kanały rzeki anastomozującej zmienione w doprowadzalniki i odprowadzalniki stawów). Urządzenia hydrotechniczne stawu oraz ich otoczenia: jazy, kanały, mnichy, groble, rowy opaskowe, syfony i akwedukty. Stara grobla stawu Pańskiego a nowa grobla stawu Krzysztof. Rysunki i zdjęcia Baryczy oraz urządzeń hydrotechnicznych.

 

Tablica 8. Pola i wioski w Dolinie Baryczy 

Osadnictwo i rolnictwo w Dolinie Baryczy dawniej i współcześnie. Różne typy wsi na terenie doliny (ulicówki, wsie leśno- łanowe, kolonie). Wieś Ruda Żmigrodzka (widoczne jej zabudowania). Powstanie wioski. Ruda darniowa – jej związek z wioską oraz z powstaniem stawów. Znaczenie przyrodnicze pól. Rośliny i zwięrzęta pól. Znaczenie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych.  

Rysunki i zdjęcia ukazujące rozwój osadnictwa oraz schemat wsi. Zdjęcia rudy darniowej.

 

Tablica 9. Bioróżnorodność i ochrona przyrody w Dolinie Baryczy 

Biorównowaga i jej utrzymanie. Formy ochrony przyrody. Rezerwat, stawy lęgowiskowe w rezerwacie, otulina rezerwatu, park krajobrazowy, Natura 2000, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Gatunki rodzime, obce, utrwalone, inwazyjne. Daniel jako gatunek obcy w lasach Doliny Baryczy.

 

Tablica 10. Znaczenie kulinarne ryb

Znaczenie ryb w diecie człowieka. Potrawy z karpia oraz innych ryb śródlądowych. Karp wędzony jako produkt tradycyjny. 

Podsumowanie ścieżki. Zaproszenie do skorzystania z karczmy i innej oferty Gospodarstwa Ruda Żmigrodzka.  

 

Opracowanie: Włodzimierz Ranoszek

Aktualności