Przetwórnia

Przetwórnia na terenie Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka” oferuje wstępnie przetworzone produkty rybne. W naszej ofercie są świeże ryby w lodzie w postaci wypatroszenej ryby (z głową lub bez).


W przyszłości przymierzamy się do poszerzenia oferty o ryby w postaci:

  • dzwonka (z tusz pokrojonych poprzecznie w stosunku do kręgosłupa)
  • fileta (bez skóry i ości)
  • płata (ze skórą i ościami)
  • tuszy (bez głowy)


Oferujemy również ryby wędzone. Proces wędzenia ma miejsce w tradycyjnej wędzarni, na drewnie olchowym lub bukowym, po uprzednim solankowaniu ryb.

Ryby wybierane do przetwórni
Ryby z naszych stawów, posegregowane według gatunków i przeznaczone do przetworzenia, przetrzymywane są w specjalnych komorach ze świeżą, przepływową wodą w tzw. płuczce (odłówce). Za pomocą specjalnego kasara mechanicznego ryba jest wyciągana, a następnie sortowana i ważona. Nadprogramowe ilości ryby trafiają z powrotem do płuczki, a te wyselekcjonowane i zważone transportowane są w basenach z wodą do miejsca ich ubicia.

Proces obróbki mięsa – część „brudna”
Zgodnie z wytycznymi Polskiej Akademii Nauk ryby zabijane są w naszym gospodarstwie w sposób humanitarny (http://www.pankarprybacy.pl/wytyczne_glw.pdf) w specjalnie przystosowanym do tego miejscu, przez odpowiednio przeszkolony personel z aktualnymi badaniami sanepidowskimi. 

Następnie ryby są ręcznie patroszone na stole do patroszenia:  po rozcięciu ryby specjalną ssawką odciągane są jej wnętrzności, a pozostałości usuwane specjalną szczotką. Na koniec tak przygotowana ryba jest poddawana myciu w specjalnej myjce (wirówce z wodą). Wypatroszone, umyte ryby trafiają do tzw. części „czystej” w naszej przetwórni.

Proces obróbki mięsa – część „czysta”
W części „czystej” następuje mechaniczny proces krojenia tusz na dzwonka, płaty i filety za pomocą zespołu noży tarczowych o regulowanym odstępie. Tak przygotowane poporcjowane mięso ryb jest pakowane do specjalnych styropianowych skrzynek izotermicznych (jednorazowego użytku) lub skrzynek plastikowych (wielokrotnego użytku) wyłożonych lodem. Lód uzyskujemy dzięki przetwornicy lodu.

Transport i dostawa
W najbliższych planach mamy zakup samochodu dostawczego z chłodnicą. Na chwilę jesteśmy w stanie zorganizować transport firmy zewnętrznej.

Nasz personel
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w przetwórni stosują się do wymogów BHP i posiadają aktualne badania sanepidowskie. Osoby obsługujące zarówno część „czystą” i „brudną” przetwórni zobligowani są do wzięcia prysznica i przebrania się w miejscu do tego wyznaczonym.

Aktualności